• Tłumacz języka migowego
BIP

Deklaracja CEEB

Obowiązek składania deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB)

Informujemy, że od 1 lipca 2021 roku każdy Właściciel lub Zarządca ma obowiązek złożenia deklaracji do Centralnej Ewidencji Emisyjności Budynków (CEEB) dotyczącej źródeł ciepła i źródeł spalania paliw. Dotyczy to zarówno domów mieszkalnych, jak i budynków użyteczności publicznej i lokali usługowych.

Deklarację można złożyć w formie:

  • elektronicznej – za pośrednictwem systemu teleinformatycznego CEEB
    (sposobem uwierzytelnienia będzie Profil Zaufany, E-dowód oraz podpis kwalifikowany.).
  • papierowej można złożyć listownie lub osobiście w urzędzie właściwym dla umiejscowienia budynku. W przypadku umiejscowienia budynku na terenie gminy Rokitno deklarację pisemną należy złożyć do Urzędu Gminy Rokitno, Rokitno 39A, 21-504 Rokitno, w godzinach pracy urzędu.

Dla budynków, które już istnieją właściciel lub zarządca będzie miał 12 miesięcy (czyli do 30 czerwca 2022 r.). Dla nowo powstałych budynków termin ten będzie wynosił 14 dni od dnia pierwszego uruchomienia tego źródła ciepła lub źródła spalania paliw. W przypadku zmiany źródła ciepła właściciel lub zarządca budynku lub lokalu ma 14 dni od dnia, w którym zaistniała zmiana na złożenie nowej deklaracji.

Przesłanie danych jest obowiązkowe. Za brak zgłoszenia lub przekroczenie dopuszczalnych terminów zgłoszenia zgodnie z art. 27h ust.1 ustawy z 28 października 2020 r. o zmianie ustawy o wspieraniu termomodernizacji i remontów oraz niektórych innych ustaw będą groziły kary grzywny.

Szczegółowe informacje można uzyskać w Urzędzie Gminy – pokój nr 15 lub telefonicznie pod numerem 83 345 35 50 wew. 55.

Kategoria: Powiązane pliki [2]
Format Nazwa pliku (kliknij aby pobrać) Pobierz Zobacz
Kategoria: Deklaracje CEEB
doc Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych (Formularz A)
ilość pobrań: 62
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków i lokali mieszkalnych (Formularz A) 192KB -
doc Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków i lokali niemieszkalnych (Formularz B)
ilość pobrań: 35
Deklaracja dotycząca źródeł ciepła i źródeł spalania paliw dla budynków i lokali niemieszkalnych (Formularz B) 205.5KB -
do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.