• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla Mieszkańca/Wspieraj Seniora

Wspieraj Seniora

Plakat: Dofinansowanie ze środków Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 Gmina Rokitno przystąpiła do ogłoszonego przez Ministra Rodziny i Polityki Społecznej Programu „Korpus Wsparcia Seniorów” na rok 2022.

Program ma na celu zapewnienie usługi wsparcia na rzecz seniorów w wieku 65. lat i więcej, przez świadczenie usług wynikających z rozeznanych potrzeb, poprawę poczucia bezpieczeństwa oraz możliwości samodzielnego funkcjonowania w miejscu zamieszkania osób starszych poprzez dostęp do tzw. „opieki na odległość”.

Program jest finansowany ze środków pochodzących z Funduszu Przeciwdziałania Covid-19 na podstawie umowy Nr 1423 pomiędzy Wojewodą Lubelskim a Gminą Rokitno. Całkowita wartość dofinansowania – 6216 zł

W ramach Moduł II programu zakupione zostaną opaski bezpieczeństwa wyposażone w co najmniej trzy z następujących funkcji:

  • przycisk bezpieczeństwa – sygnał SOS,
  • detektor upadku,
  • czujnik zdjęcia opaski.

Ponadto to sfinansowane zostaną koszty obsługi systemu.

Program będzie realizowany przez Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Rokitnie do 31 grudnia 2022 r.

do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.