• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla Mieszkańca/Stawki podatkowe w 2024 r.

Stawki podatkowe w 2024 r.

PODATEK OD NIERUCHOMOŚCI (Termin składania deklaracji: do 31 stycznia każdego roku podatkowego)

Grunty:

 • Grunty związane z prowadzeniem działalności gospodarczej – 1,21 zł/m2
 • Grunty pod wodami powierzchniowymi stojącymi lub pod wodami powierzchniowymi płynącymi jezior i zbiorników sztucznych – 6,66 zł/ha
 • Grunty pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (nie związane z działalnością gospodarczą i nie są sklasyfikowane jako użytki rolne) – 0,60 zł/m2
 • Grunty niezabudowane objęte obszarem rewitalizacji – 4,39 zł/1m2

Budynki:

 • Budynki mieszkalne – 1,04 zł/m2
 • Budynki związane z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynki mieszkalne lub ich części zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej – 28,75 zł/m2
 • Budynki zajęte na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 15,50 zł/m2
 • Budynki związane z udzielaniem świadczeń zdrowotnych i zajęte przez podmioty udzielające tych świadczeń – 6,33 zł/m2
 • Budynki pozostałe, w tym zajęte na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego (nie związane z prowadzoną działalnością gospodarczą i gospodarstwem rolnym) – 6,90 zł/m2

Budowle:

 • od budowli – 2% ich wartości.

Uchwała Nr XLIX/338/2023 Rady Gminy Rokitno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości obowiązujących na terenie gminy Rokitno na rok 2024

PODATEK ROLNY (Termin składania deklaracji: do 15 stycznia każdego roku podatkowego)

 • Stawka dla posiadaczy powyżej 1 ha  - 175,00 zł/ha przeliczeniowy
 • Stawka dla posiadaczy poniżej 1 ha -  350,00 zł/ha przeliczeniowy

Uchwała Nr XLIX/336/2023 Rady Gminy Rokitno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie obniżenia średniej ceny skupu żyta przyjmowanej do obliczenia podatku rolnego na 2024 rok

PODATEK LEŚNY (Termin składania deklaracji: do 15 stycznia każdego roku podatkowego)

Stawka według wyliczenia: 327,43 zł x 0,220 m3 = 72,0346 zł – 72,0346 zł/ha

Komunikat Prezesa GUS z dnia 20 października 2023 r. (M. P. poz. 1130) w sprawie średniej ceny sprzedaży drewna, obliczonej według średniej ceny drewna uzyskanej przez nadleśnictwa za pierwsze trzy kwartały 2023 roku

 

PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH (Termin składania deklaracji: do 15 lutego każdego roku podatkowego)

Samochody ciężarowe o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu:

 • powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie – 1 078,00 zł,
 • powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie – 1 418,00 zł,
 • powyżej 9 ton i poniżej 12 ton – 1 816,00 zł.
 • równej lub wyższej niż 12 ton - załącznik Nr 1

Ciągniki siodłowe lub balastowe przystosowane do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów:

 • od 3,5 tony i poniżej 12 ton –2 416,00 zł,
 • równej lub wyższej niż 12 ton - załącznik Nr 2

Przyczepy lub naczepy, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą:

 • 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego – 1 156,00 zł,
 • równą lub wyższą niż 12 ton, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego - załącznik Nr 3

Autobusy, w zależności od liczby miejsc do siedzenia poza miejscem kierowcy:

 • mniejszej niż 22 miejsca – 2 773,16 zł,
 • równej lub wyższej niż 22 miejsca – 3 506,02 zł.

Uchwała Nr XLIX/337/2023 Rady Gminy Rokitno z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie określenia wysokości rocznych stawek podatku od środków transportowych obowiązujących na terenie gminy Rokitno na 2024 rok

do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.