• Tłumacz języka migowego
BIP

Telefony

Książka telefoniczna - Urząd Gminy Rokitno
Stanowisko
zakres zadań
Imię i Nazwisko Telefon Adres e-mail Pokój
Sekretariat Marta Szymczuk 83 345 35 50 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 16
Wójt Jacek Szewczuk 83 345 35 51 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 17
Skarbnik Paula Holak 83 345 35 53 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 19
Sekretarz Alicja Jawoszek 83 345 35 62 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 13
Księgowość Agnieszka Kucharska 83 345 35 52 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 18
Płace Justyna Okseniuk 83 345 35 52 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 18
Wodociągi Marta Dziem 83 345 35 52 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 18
Gospodatka odpadami Marta Semeniuk 83 345 35 55 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 14
Ewidencja Ludności
Dowody
Zarządzanie kryzysowe
Wiesław Szymczuk 83 345 35 56 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ  6
Urząd Stanu Cywilnego Gabriel Tur 83 345 35 61 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 7
Inwestycje
Gospodarka przestrzenna
Andrzej Semeniuk 83 345 35 57 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 3
Inwestycje
Gospodarka przestrzenna
Ochrona Środowiska
Katarzyna Tur 83 345 35 57 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 3
Podatki i opłaty Małgorzata Achryćko 83 345 35 60 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 9
Podatki i opłaty Emilia Połynko 83 345 35 60 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 9
Podatki i opłaty Ewa Daniluk 83 345 35 58 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 10
Kasa Janina Harmida 83 345 35 58 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 11
Informatyk Andrzej Mikołajuk 83 345 35 68 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 15
Koordynator Dostępności Andrzej Mikołajuk 83 345 35 68 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 15
Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej
Stanowisko
zakres zadań
Imię i Nazwisko Telefon Adres E-mail Pokój
Kierownik Katarzyna Pietraszkiewicz 83 345 35 64 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 5
Pracownicy socjalni Anna Achryćko 83 345 35 66 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 2
Pracownicy socjalni Dorota Czuhan 83 345 35 66 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 2
Pracownicy socjalni Katarzyna Siłakiewicz 83 345 35 66 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 2
Świadczenia Rodzinne Katarzyna Łukaszuk 83 345 35 65 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 8
Świadczenia Rodzinne Edyta Daniluk 83 345 35 65 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 8
Asystent Rodziny Ewa Szpańska 83 345 35 65 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 8
Księgowość Dominika Wawryniuk 83 345 35 67 WYŚLIJ WIADOMOŚĆ 12
do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.