• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Aktualności/I Sesja Rady Gminy Rokitno, 6 maja 2024 r., godzina 11:00

I Sesja Rady Gminy Rokitno, 6 maja 2024 r., godzina 11:00

30 . 04 . 2024

Herb Gminy Rokitno

Rokitno, 29.04.2024 r.

Działając na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2024 r. poz. 609) zwołuję I sesję Rady Gminy Rokitno, która odbędzie się w dniu 6 maja 2024 r. (poniedziałek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie.

Obrady sesji rozpoczną się o godz. 11 00.

 

Proponowany porządek obrad :

 1. Otwarcie obrad.
 2. Odśpiewanie Hymnu Narodowego.
 3. Wręczenie zaświadczeń o wyborze Radnym i Wójtowi.
 4. Złożenie ślubowania przez Radnych.
 5. Złożenie ślubowania przez Wójta.
 6. Stwierdzenie kworum.
 7. Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
 8. Wybór Przewodniczącego Rady Gminy:
  1. zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej
  2. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania
  3. zgłaszanie kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy,
  4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy
 9. Wybór Wiceprzewodniczącego Rady Gminy:
  1. zgłaszanie kandydatów do komisji skrutacyjnej
  2. podjęcie uchwały w sprawie powołania komisji skrutacyjnej do przeprowadzenia głosowania
  3. zgłaszanie kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy,
  4. podjęcie uchwały w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy
 10. Powołanie stałych komisji Rady Gminy
  1. poinformowanie o funkcjonujących komisjach stałych:
   • Komisja Budżetu, Finansów i Rozwoju Gospodarczego
   • Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Spraw Socjalnych
  2. zgłaszanie kandydatów do komisji stałych
  3. podjęcie uchwały w sprawie powołania stałych Komisji Rady Gminy, ustalenia składu osobowego oraz przedmiotu działania
 11. Powołanie Komisji Rewizyjnej
  1. zgłaszanie kandydatów do Komisji Rewizyjnej
  2. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej i ustalenia składu osobowego – przeprowadzenie głosowania
 12. Powołanie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  1. zgłaszanie kandydatów do Komisji Skarg, Wniosków i Petycji
  2. podjęcie uchwały w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji oraz ustalenia składu osobowego – przeprowadzenie głosowania
 13. Informacja o aktualnym stanie budżetu gminy oraz innych ważnych dla gminy sprawach.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie wynagrodzenia Wójta – przeprowadzenie głosowania jawnego
 15. Wolne wnioski.
 16. Zakończenie.
do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.