• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Aktualności/Ogłoszenie o II Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rokitno 28 (..)

Ogłoszenie o II Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Rokitno 28 maja 2024r.

27 . 05 . 2024

O G Ł O S Z E N I E

          Uprzejmie informuję, iż w dniu 28 maja 2024 r. (wtorek) w Gminnej Instytucji Kultury w Rokitnie odbędzie się II Nadzwyczajna Sesja Rady Gminy Rokitno. Początek o godz. 1200 .

Proponowany porządek nadzwyczajnej sesji Rady Gminy Rokitno:

 1. Sprawy organizacyjne:
  1. Otwarcie obrad i stwierdzenie kworum,
  2. Przyjęcie porządku obrad,
  3. Przyjęcie protokołu z ostatniej sesji.
 2. Podjęcie uchwał w sprawach:
  1. zmiany uchwały w sprawie udzielenia dotacji Parafii Rzymskokatolickiej w. Trójcy Świętej w Rokitnie  na prace konserwatorskie lub roboty budowlane przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków w ramach Rządowego Programu Odbudowy Zabytków,
  2. zmian w budżecie gminy na 2024 rok,
  3. zmian wieloletniej prognozy finansowej Gminy Rokitno.
 3. Zakończenie.

   Z poważaniem

do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.