• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Aktualności/Ważne informacje w związku z rozprzestrzenianiem się (..)

Ważne informacje w związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2

12 . 03 . 2020

W związku z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2 w trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne apelujemy o przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do  wszystkich wytycznych w/w służb w zakresie kwarantanny i zasad higieny.

    Rekomendujemy unikanie uczestniczenia w imprezach masowych oraz o zaniechanie podróży, zwłaszcza do krajów o wysokim ryzyku zakażenia koronawirusem. Zwracamy się również z prośbą o ograniczenie wizyt osobistych w Urzędzie Gminy, a w miarę możliwości załatwianie spraw drogą elektroniczną, bądź przez telefon. Osoby, które zdecydują się na wizytę w urzędzie prosimy  by zachowały odpowiednią odległość – co najmniej metr  od innych osób.

Jeżeli w ciągu ostatnich 14 dni byli Państwo w miejscu gdzie występuje koronawirus oraz zaobserwowali u siebie takie objawy jak : gorączka, kaszel, duszności i problemy z oddychaniem to należy niezwłocznie powiadomić telefonicznie stacje sanitarno-epidemiologiczną

505 - 187- 728

W przypadku nasilenia się objawów należy zadzwonić pod numer 112 bądź bezpośrednio do oddziału zakaźnego

( 83 ) 414 – 72 – 65

można skontaktować się również z infolinią NFZ  800 – 190 -590

  Kiedy istnieje podejrzenie zakażenia, ale nie ma jeszcze objawów należy pozostać w domu, unikać kontaktu z innymi osobami, aby nie doszło do rozprzestrzenienia się wirusa.

   Osoby z objawami infekcji powinny rejestrować wizyty w NZOZ ,, PRO VITA” w Rokitnie  wyłącznie telefonicznie w celu wstępnej weryfikacji.

 ( 83 ) 345 30 06

Ponadto pacjenci NZOZ powinni unikać wizyt w przychodni .Sprawy bieżące , e-recepty, skierowania i konsultacje można załatwić telefonicznie w ramach teleporady od poniedziałku do piątku w godzinach od 8⁰⁰ do 18⁰⁰ pod podanym wyżej numerem telefonu.

Zaleca się przestrzeganie zasad higieny przez :

-  częste mycie rąk ciepłą wodą i mydłem,

-  dezynfekcje rąk środkiem na bazie alkoholu,

-  unikanie dotykania nie mytą ręką twarzy ( ust, oczu, nosa ),

- podczas kichania, kaszlu zakrywać należy usta/nos zgiętym łokciem lub chusteczką jednorazowego użytku, którą trzeba każdorazowo wyrzucić
a następnie umyć ręce,

- w miarę możliwości należy zachować bezpieczną odległość od drugiego człowieka co najmniej 1-2 metry,

- szczególnie trzeba unikać kontaktu twarzą w twarz z osobą podejrzaną
o zakażenie lub zakażoną.

   Szczególną opieką należy objąć osoby starsze i schorowane . Pomagać im w codziennych czynnościach takich jak zakupy, zaopatrzenie w leki , załatwianie spraw urzędowych i pocztowych.

    Apelujemy o racjonalne i odpowiedzialne zachowanie oraz stosowanie się do zaleceń służb sanitarnych. Prosimy również o korzystanie wyłącznie
ze sprawdzonych źródeł informacji o koronawirusie, które znajdziecie Państwo
w serwisie instytucji publicznych na stronie www.gis.gov.pl.

do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.