• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Fundusze Zewnętrzne/Fundusze europejskie

Fundusze europejskie

Program Fundusze Europejskie dla Rybactwa (FER) jest kontynuacją programu operacyjnego „Rybactwo i Morze” na lata 2014-2020. Pieniądze pochodzą z Europejskiego Funduszu Morskiego, Rybackiego i Akwakultury (EFMRA) i budżetu krajowego, który w najbliższych latach będzie wspierał polski sektor rybacki.

Program ten jest skierowany do:

  • podmiotów prowadzących działalność w zakresie rybołówstwa morskiego, rybactwa śródlądowego, chowu i hodowli ryb, przetwarzania i obrotu produktami rybołówstwa i akwakultury,
  • Rybackich Lokalnych Grup Działania,
  • organizacji rybackich, organizacji zrzeszających producentów akwakultury, organizacji producentów ryb, związków, stowarzyszeń fundacji i organizacji pożytku publicznego realizujących statutowe działania w zakresie rybactwa,
  • branżowych instytutów badawczych oraz placówek edukacyjnych kształcących na kierunkach rybackich (w tym szkoły ponadpodstawowe i uczelnie).

Strona internetowa Fundusze Europejskie dla Rybactwa jest oficjalną stroną programu, wyłącznie na której są publikowane wiążące materiały i dokumenty wdrożeniowe związane z realizacją programu.

Jedynie na tej stronie macie Państwo bezpośredni dostęp do:

  • aktualnych informacji o trwających naborach wniosków o dofinasowanie;
  • systemu teleinformatycznego i aplikacji WOD2021, za pośrednictwem której składa się wnioski o dofinasowanie;
  • instrukcje systemu CST2021 i zasad dotyczące składania wniosków;
  • obowiązujących aktów prawnych i wytycznych;
  • dostępnych szkoleń;
  • informacji i dokumentów dotyczących realizacji zobowiązań beneficjenta w zakresie prowadzenia działań informacyjnych i promocyjnych.

Zapraszamy do zapisania się na listę odbiorców newslettera oraz na oficjalne profile programu na Facebook, Instagram, Linked-In oraz You Tube na których publikowane są informacje o uruchamianych i trwajacych naborach wniosków o dofinansowanie czy też komunikaty i wytyczne dotyczące skladnia wniosków o dofinansowanie.

Link: https://funduszeue.lubelskie.pl/zpr/aktualnosci/fundusze-europejskie-dla-rybactwa/

do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.