• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Nasza Gmina/Aktualności/Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań (..)

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 r.

24 . 01 . 2024

Wójt Gminy Rokitno

na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2023 r. poz. 571)
OGŁASZA otwarty konkurs ofert Nr 1/2024 na realizację zadań gminy o charakterze pożytku publicznego w 2024 roku

Pełna treść ogłoszenia zamieszczona jest w Biuletynie Inforamcji Publicznej Urzędu Gminy Rokitno.

do góry