• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Nasza Gmina/Aktualności/Przymrozki wiosenne – składanie wniosków o szacowanie (..)

Przymrozki wiosenne – składanie wniosków o szacowanie strat

16 . 05 . 2024

Informujemy, że szkody w gospodarstwach rolnych i działach specjalnych produkcji rolnej spowodowane wystąpieniem niekorzystnych zjawisk atmosferycznych w postaci przymrozków wiosennych powinny być zgłaszane przez właścicieli gospodarstw rolnych lub działów specjalnych produkcji niezwłocznie po wystąpieniu tych zjawisk lub stwierdzeniu ich skutków. Straty należy zgłosić do urzędu gminy właściwego ze względu na miejsce ich wystąpienia.

Wnioski o oszacowanie strat będą przyjmowane w nieprzekraczalnym terminie do 31 maja 2024 roku w Urzędzie Gminy Rokitno, pok. 10, tel. 833453558.

Do wniosku należy dołączyć :

  • kopię wniosku o przyznanie płatności bezpośrednich na 2024 r.,
  • kopię ubezpieczenia upraw (jeśli były ubezpieczone),
  • kopię zgłoszenia do Systemu Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt lub kopię księgi stad bądź paszportu (w przypadku posiadania zwierząt).

Formularze dostępne są w siedzibie gminy bądź na stronie Lubelskiego Urzędu Wojewódzkiego:

https://www.gov.pl/web/uw-lubelski/szacowanie-strat-rolniczych

do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.