• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Aktualności/Informacja w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego (..)

Informacja w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie gmin powiatu bialskiego.

11 . 01 . 2024

ROZPORZĄDZENIE NR 7
POWIATOWEGO LEKARZA WETERYNARII W BIAŁEJ PODLASKIEJ
z dnia 29 grudnia 2023 r.

w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na terenie gmin: Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice, Zalesie powiatu bialskiego

Na podstawie art. 45 ust. 1 pkt 8, 8a i 8b i ust. 3 ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o ochronie zdrowia zwierząt oraz zwalczaniu chorób zakaźnych zwierząt (Dz. U. z 2023 r. poz. 1075) zarządza się, co następuje:

§ 1.

Dzierżawcom lub zarządcom obwodów łowieckich lub ich części, położonych na terenie gmin: Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Sławatycze, Sosnówka, Terespol, Tuczna , Zalesie powiatu bialskiego nakazuje się:

 1. 1) przeprowadzenie odstrzału sanitarnego dzików na obszarze obwodów obejmujących ww. gminy w ilości 142 dziki z podziałem na odstrzał:
  1. Koło Łowieckie Darzbór nr 22 - 4 dziki w obwodzie nr 1 i 4 dziki w obwodzie nr 5,
  2. Koło Łowieckie nr 63 Dąbrowa - 7 dzików w obwodzie nr 2 i 7 dzików w obwodzie nr 12,
  3. Koło Łowieckie nr 101 Nemrod - 3 dziki w obwodzie nr 6,
  4. Koło Łowieckie Ogar nr 12 - 2 dziki w obwodzie nr 7, 3 dziki w obwodzie nr 19 i 2 dziki w obwodzie nr 35,
  5. Koło Łowieckie Akteon - 3 dziki w obwodzie nr 8,
  6. Koło Łowieckie Siemień nr 89 - 4 dziki w obwodzie nr 18,
  7. Koło Łowieckie Dąbrowa nr 5 - 3 dziki w obwodzie nr 37,
  8. Koło Łowieckie Ponowa nr 18 - 6 dzików w obwodzie nr 3, 5 dzików w obwodzie nr 11, 3 dziki w obwodzie nr 14, 3 dziki w obwodzie nr 15 i 5 dzików w obwodzie nr 36,
  9. Koło Łowieckie Łoś 127 - 3 dziki w obwodzie nr 9, 2 dziki w obwodzie nr 17, 2 dziki w obwodzie nr 25 i 3 dziki w obwodzie 38,
  10. Koło Łowieckie Jeleń 21 - 4 dziki w obwodzie nr 26,
  11. Koło Łowieckie Lis nr 83 - 4 dziki w obwodzie nr 50,
  12. Koło Łowieckie nr 15 Ostoja - 2 dziki w obwodzie nr 16 i 3 dziki w obwodzie nr 23,
  13. Koło Łowieckie nr 2 Cyranka - 2 dziki w obwodzie nr 34,
  14. Koło Łowieckie Szarak nr 51 - 3 dziki w obwodzie nr 51,
  15. Koło Łowieckie nr 76 Jeleń - 2 dziki w obwodzie nr 62,
  16. Koło Łowieckie Szarak w Łubach - 2 dziki w obwodzie nr 20,
  17. Koło Łowieckie Sokół 313 - 3 dziki w obwodzie nr 24,
  18. Koło Łowieckie Hubertus - 5 dzików w obwodzie nr 27 i 3 dziki w obwodzie nr 28,
  19. Koło Łowieckie Czata - 2 dziki w obwodzie nr 49,
  20. Koło Łowieckie Wilga - 3 dziki w obwodzie nr 22,
  21. Koło Łowieckie Knieja 79 - 4 dziki w obwodzie nr 40 i 4 dziki w obwodzie nr 54,
  22. Koło Łowieckie Słonka - 4 dziki w obwodzie nr 41,
  23. Koło Łowieckie Ostęp nr 16 - 3 dziki w obwodzie nr 21,
  24. Koło Łowieckie Otwock 13 - 3 dziki w obwodzie nr 13,
  25. Koło Łowieckie Kos - 4 dziki w obwodzie nr 10,
  26. Koło Łowieckie Żerań - 8 dzików w obwodzie nr 4
   - w terminie od 1 stycznia 2024 roku do dnia 31 marca 2024 roku;
 2. niezwłoczne dostarczanie tusz odstrzelonych dzików do miejsc wskazanych przez Powiatowego Lekarza
  Weterynarii w Białej Podlaskiej.

§ 2.

Rozporządzenie podlega podaniu do publicznej wiadomości w lokalnych środkach masowego przekazu,
rozplakatowaniu na tablicach ogłoszeń Urzędów Gmin Biała Podlaska, Drelów, Janów Podlaski, Kodeń,
Konstantynów, Leśna Podlaska, Łomazy, Międzyrzec Podlaski, Piszczac, Rokitno, Rossosz, Sławatycze,
Sosnówka, Terespol, Tuczna, Wisznice, Zalesie.

§ 3.

Rozporządzenie podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Lubelskiego.

§ 4.

Rozporządzenie wchodzi w życie z dniem podania do publicznej wiadomości.

Powiatowy Lekarz Weterynarii
w Białej Podlaskiej
Renata Izdebska

Rozporządzenie nr 7 Powiatowego Lekarza Weterynarii w Białej Podlaskiej do pobrania ze strony Dziennika Urzędowego Województwa Lubelskiego pod numerem: DZ. URZ. WOJ. LUB. 2023.8057

do góry