• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Aktualności/W zdrowym ciele - zdrowy duch

W zdrowym ciele - zdrowy duch

30 . 11 . 2023

Flaga Unii Europejskiej  Logo LeaderProgram Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020

Koło Gospodyń Wiejskich w Lipnicy jest organizatorem projektu pt. „W zdrowym ciele - zdrowy duch” w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji  w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” w ramach działania „Wsparcie dla rozwoju lokalnego w ramach inicjatywy LEADER” objętego programem w zakresie 4.1 Wzmocnienie kapitału społecznego, w tym przez podnoszenie wiedzy społeczności lokalnej w zakresie ochrony środowiska i zmian klimatycznych, także z wykorzystaniem rozwiązań innowacyjnych.  

                Projekt realizowany jest od dnia 1-go sierpnia do dnia 30-go listopada 2023 roku w ramach którego przeprowadzone zostało: szkolenie teoretyczne i praktyczne podczas którego uczestnicy m.in.: poznali zasady zdrowego żywienia; nauczyli się aktywnie spędzać czas wolny na siłowni zewnętrznej i podczas zajęć z gimnastyki rekreacyjnej oraz brali udział w wycieczkach rowerowych przemierzając szlaki turystyczne na terenie działania LSR. Uczestnikami projektu jest siedem dziesięcioosobowych grup członków Kół Gospodyń Wiejskich z miejscowości: Cieleśnica; Cieleśnica – Pałac,  Klonownica Duża, Kołczyn, Lipnica, Olszyn i Rokitno.

                Na realizację projektu pozyskano środki w ramach umowy o przyznaniu pomocy nr 02266-6935-UM0314130/23 z dnia 31-go lipca 2023 roku zawartej pomiędzy  Kołem Gospodyń Wiejskich w Lipnicy a  Województwem Lubelskim reprezentowanym przez Zarząd Województwa Lubelskiego na podstawie art.34 ust.1 ustawy z dnia 20 lutego 2015 roku o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

do góry