• Tłumacz języka migowego
BIP
Strona główna/Dla Mieszkańca/Gospodarka odpadami/Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Punkt Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Znajduje się na parkingu przy Urzędzie Gminy Rokitno, Rokitno 39A, czynny od 8:00 do 12:00

Uwaga - Wszystkie odpady powinny być posegregowane!

Oddajemy:

 • złom metalowy, zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, zużyte baterie, akumulatory, termometry, świetlówki, zabawki z elektroniką
 • zużyte opony z samochodów osobowych (limit 8 sztuk od właściciela nieruchomości)
 • chemikalia, opakowania po farbach, olejach i smarach, odpady niebezpieczne
 • meble i inne odpady wielkogabarytowe (dywany, wykładziny itp.)
 • odpady budowlane i rozbiórkowe, powstałe w wyniku prowadzenia drobnych robót niewymagających pozwolenia na budowę ani zgłoszenia (gruz betonowy i ceglany – limit 1,5 t od właściciela nieruchomości, ramy okienne, lustra, szkło okienne, tapety, wykładziny, styropian budowlany itp.)
 • przeterminowane leki, zużyte igły i strzykawki
 • odzież i tekstylia

Nie oddajemy:

 • odpadów objętych selektywną zbiórką
 • odpadów z rozbiórki samochodów (odpady kierujemy do stacji naprawy pojazdów)
 • odpadów w ilości większej niż wyznaczony limit w Gminie
 • eternitu, odpadów promieniotwórczych
do góry
Ostrzeżenie pogodowe - kliknij aby zapoznać się z komunikatem.